RMW 2017 - Onderhoud 'Never ending story'

In de zevende jaargang van Red Mijn Weg, hét platform waar partijen die bij wegonderhoud betrokken zijn, op neutrale maar ook kritische wijze worden geïnformeerd over de status van het Nederlands wegenennet, dit keer een workshop, of is het toch meer een pitch over onderhoud van of voor infra?

In slechts 25 minuten zal REDMIJNWEG met haar gasten kennis uitwissselen over het wegennet en de schadebeelden die letterlijk aan de oppervlakte komen, over oorzaken en gevolgen van schades en niet te vergeten over de verschillende onderhoudstechnieken die kunnen worden ingezet om schade te verhelpen. Daarbij is het een gegeven dat er keuzes gemaakt moeten worden, en elke keuze heeft een keerzijde. Maar geen keuze maken voor of binnen onderhoud zal leiden tot nog meer verliezen......

Al acht jaar komt RMW met scherpe analyses en nieuwe inzichten. Maar ook een frisse kijk op de infra, en het onderhoud daarop in de openbare ruimte. De moeite waard om kennis te nemen van de status quo inzake goed onderhoud.  De workshop waarin vooral RMW werk maakt van de onderhoudswinkel binnen de wegenbouw zal worden gekeken wat 8 jaar REDMIJNWEG betekend heeft, wordt ingezet om marktpartijen meer voor te laten denken over wat nodig is om de wegen duurzaam verantwoord langere levensduur te geven.

Meer dan 125 mensen zullen deelnemen aan de workshop hetgeen duidt een toenemende belangstellling voor het thema onderhoud. REDMIJNWEG heeft niet de wijsheid in pacht, maar wil slechts dat er scherpte komt in het debat over zinvol en goed onderhoud.